-23%

KØB KODEINE 60 MG TABLETTER ONLINE I DANMARK


Compare

KØB KODEINE 60 MG TABLETTER ONLINE I DANMARK

Kodein bør bruges med den laveste effektive dosis på kortest mulig tid. Denne dosis kan tages op til 4 gange dagligt med intervaller på mindst 6 timer. Den maksimale daglige dosis kodein bør ikke overstige 240 mg.

Behandlingstiden bør begrænses til 3 dage, og hvis der ikke opnås effektiv smertelindring, skal patienter / plejere rådes til at søge læge.

DKK 33,00 DKK 43,00


KØB KODEINE 60 MG TABLETTER ONLINE I DANMARK

 

Kodeinfosfat 60 mg tabletter

2. Kvalitativ og kvantitativ sammensætning
Kodeinfosfat 60 mg

3. Farmaceutisk form
Oral tablet

4. Kliniske data
4.1 Terapeutiske indikationer
Kodein er indiceret til patienter over 12 år til behandling af akut moderat smerte, der ikke anses for at være opløst af andre smertestillende midler, såsom paracetamol eller ibuprofen (alene).

Tør eller smertefuld hoste

diarré

4.2 Dosering og indgivelsesmåde
Oral rute

For mild til moderat smerte

voksne:

Kodein bør bruges med den laveste effektive dosis på kortest mulig tid. Denne dosis kan hæves op til 4 gange om dagen med intervaller på mindst 6 timer. Den maksimale daglige dosis kodein bør ikke overstige 240 mg.

Behandlingen bør begrænses til tre dage, og hvis der ikke opnås effektiv smertelindring, tilrådes patienter / plejere at søge læge.

Pædiatrisk population:

Børn i alderen 12 til 18 år:

Den anbefalede kodindosis til børn fra 12 år og ældre bør være 30-60 mg hver 6. time efter behov op til en maksimal dosis Kodin på 240 mg dagligt. Dosis er baseret på kropsvægt (0,5-1 mg / kg).

Børn under 12 år:

Kodein bør ikke anvendes til børn under 12 år på grund af risikoen for opioidtoksicitet på grund af variabel og uforudsigelig metabolisme af Kodin til morfin (se pkt. 4.3 og 4.4).

seniorer:

Dosering bør reduceres hos ældre patienter.

Til tør eller smertefuld hoste

voksne:

15-30 mg, 3-4 gange dagligt

børn:

Ikke anbefalet

seniorer:

Dosering bør reduceres hos ældre patienter

diarré

voksne:

30 mg tre til fire gange dagligt (område 15-60 mg)

børn:

Ikke anbefalet

seniorer:

Dosering bør reduceres hos ældre patienter

4.3 Kontraindikationer
Akut åndedrætsdepression, overfølsomhed over for kodein eller andre opioide smertestillende midler eller over for et eller flere af hjælpestofferne, obstruktiv luftvejssygdom, leversygdom, alvorlig leversvigt, akut alkoholisme.

Brug bør undgås hos patienter med øget tryk i kraniet eller hovedskade (ud over risikoen for åndedrætsdepression og øget intrakranielt tryk kan påvirke pupillær og andre reaktioner, der er essentielle for neurologisk evaluering).

Koden bør ikke gives til patienter med komatoer.

Kodin er også kontraindiceret under tilstande, hvor reduceret peristaltik skal undgås, hvor der er risiko for lammelse af ileus, hvor abdominal oppustethed udvikler sig eller akutte diarrétilstande såsom akut ulcerøs colitis og antibiotisk-associeret colitis (f.eks. Pseudomembranøs colitis) eller diarré forårsaget af forgiftning.

Kodin er også kontraindiceret i følgende:

• For alle børn (0-18 år), der gennemgår tonsillitis og / eller adenoidektomi for obstruktiv søvnapnø-syndrom på grund af øget risiko for at udvikle alvorlige og livstruende bivirkninger (se pkt. 4.4)

• hos kvinder, der ammer (se pkt. 4.6)

• For patienter, der vides at være CYP2D6-ultrahurtige metabolisere

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Brug forsigtige eller lavere doser af astma og åndedrætsreservat, undgå brug under akutte astmaanfald (se 4.3). Derfor bør det bruges med forsigtighed og i reducerede doser hos ældre eller svækkede patienter eller til patienter med hypotension, hypothyreoidisme, prostatahypertrofi, adrenokortikalsvigt, inflammatorisk eller obstruktiv tarmsygdom, urinvejsbevægelse, chok, krampesygdom, myasthenia gravis. Det bør undgås, eller dosis reduceres hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion (se pkt. 4.3, leversygdom). Vær forsigtig med dem, der har en historie med stofmisbrug. Seponering bør udføres gradvist hos patienter, der kan have udviklet fysisk afhængighed for at undgå at udløse abstinenssymptomer.

CYP2D6 metabolisme

Kodein metaboliseres i leveren CYP2D6 til morfin, dets aktive metabolit. Hvis en patient mangler eller helt mangler dette enzym, opnås der ikke en tilstrækkelig smertestillende effekt. Estimater viser, at op til 7% af den kaukasiske befolkning kan have denne mangel. Hvis patienten er en omfattende og ekstremt hurtig stofskifte, er der en øget risiko for at udvikle bivirkninger af opioidtoksicitet, selv ved de sædvanlige doser. Disse patienter omdanner Kodin til morfin hurtigt, hvilket resulterer i højere end forventet serum-morfinniveauer.

Category:

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “KØB KODEINE 60 MG TABLETTER ONLINE I DANMARK”

There are no reviews yet.